Forældrebestyrelsen

Børnehuset Baunevangens bestyrelse består af 6 ordinære forældremedlemmer, 2 forældresuppleanter samt 1 personalerepræsentanter. Derudover deltager leder, daglig leder og afdelingsleder som faste gæster, men de er ikke stemmeberettigede.

Bestyrelsen holder 5 møder om året af 2,5 timers varighed.

Baunevangens bestyrelse er aktiv på mange forskellige fronter. De tager aktivt del i læsning af vores forskellige foldere, har indblik i økonomi og børnetal, kommer med gode input, leder opad til i kommunen ved behov, arrangere arbejdseftermiddage/aftenen og meget, meget andet.

Referat Bestyrelsesmøde November 2023

Referat Bestyrelsesmøde 28 03 2023

Bestyrelsesmøde 30.Januar 2023