Forældrebestyrelsen

Børnehuset Baunevangens bestyrelse består af 6 ordinære forældremedlemmer, 2 forældresuppleanter samt 2 personalerepræsentanter. Derudover deltager leder og daglig leder som faste gæster, men de er ikke stemmeberettigede.

Bestyrelsen holder 6 møder om året af 2 timers varighed.

Børnehuset Baunevangen holder nogle af vores personalemøder i form af temamøder, hvor forældrebestyrelsen deltager, og hvor den øvrige forældregruppe også er velkomne til at deltage. Temamøderne tager udgangspunkt i vores 6 læreplanstemaer, hvor vi på forskellig vis, drøfter forskellige temaer hver gang. Forældrenes input i disse debatter er meget værdifulde, og værdsættes højt af både forældre og personale.

 

Referat af bestyrelsesmøde, maj 2022