Vores værdier

VÆRDIER

Dialog

Vi har mod til at udfordre hinandens synspunkter, fordi vores relationer er kendetegnet ved tillid og respekt. Vi bruger forskelligheden til at kvalificere vores opgaveløsning, og til at skabe gode resultater.

Vi bruger tid til refleksion for at skabe mening, ejerskab og forståelse for hinandens synspunkter, beslutninger og forandringer. Og vi inviterer hinanden, børn og forældre ind til drøftelser, hvor det giver mening og værdi.

Åbenhed

Vi møder hinanden og verden med et åbent sind, så nye forståelser, vinkler og perspektiver opstår og kan bane vejen for nytænkning. Vi tør tage beslutninger, der handler om at gøre noget andet, prioritere og holde op med at gøre det, der ikke er vigtigt.

Vi udvikler os i samspillet med andre, og vi ser værdien i at søge fællesskabet på tværs af fagligheder. Vi arbejder derfor tværfagligt og tværorganisatorisk. På den måde styrker vi sammenhængskraften, vores fælles identitet og den samlede opgaveløsning.

Engagement

Vi møder forandringer og nye ideer med nysgerrighed og bidrager ved at tænke og se ind i de muligheder, som forandringerne skaber. Innovation og udvikling er en naturlig del af vores tænkning, og vi støtter op om og giver plads til nye ideer, metoder og tilgange i opgaveløsningen.