Præsentation

Baunevangen er en integreret institution som ligger centralt i Hvidovre.

Lokalerne i Baunevangen blev indviet den 15. juli 1954. Indtil 2011 var der tre selvstændige institutioner: En vuggestue, en børnehave og et fritidshjem med Klub. I sommeren 2011 flyttede Baunevangens Fritidshjem og Klub ud og lokalerne i den del af bygningen stod nu tomme. Baunevangens Vuggestue og Børnehave blev den 1. oktober 2011 lagt sammen og blev efter en mindre ombygning til "Børnehuset Baunevangen".

Vi er normeret til at have 48 vuggestuebørn og 98 børnehavebørn i gennemsnit, og vi er inddelt i 4 afdelinger og en skovgruppe:

  • Skovbanden består af 2 pædagoger og 6 børn fra vuggestuegrupperne som på skift kører i skoven.
  • Dalen som består af 4 vuggestuegrupper for børn i alderen 0-2,5 år, samt en mini-børnehave for børn i alderen ca. 2,5-3 år.
  • Engen er for børnehavebørn i alderen 3-6 år, hvor der er 2 grupper.
  • Skoven er for børnehavebørn i alderen 3-6 år, hvor der er 2 grupper.
  • Hjortegruppen - som er vores specialgruppe, normeret til 18 børn i alderen 2,10-6 år

Børnehuset Baunevangens specialpædagogiske tilbud, er for børn i alderen 3-6 år. Tilbuddets formål er, at skabe et pædagogisk og udviklingsstøttende miljø for børn, der, af forskellige årsager, har midlertidige eller varige psykiske/fysiske funktionsnedsættelser. Børnene i Baunevangen har gavn og glæde af at være sammen med børn i forskellige aldre og med forskellige kompetencer. Derfor vægter vi arbejdet med børnefællesskaber højt.

Skovbanden tager børnene med i skoven en gang om ugen i forløb af 6 ugers varighed. Skovbandens formål er at styrke små børns sansemotoriske udvikling og kendskab til naturen og deres krop. Det er både store og små børn der er med og turene er nøje tilpasset børnenes behov. Dagen tilbringes i skoven hvor der er fokus på motorik og sanser og på at skabe den fornødne ro og fordybelse til at skabe udvikling og læring

Til at skabe det bedste børneliv for Baunevangens børn er vi ca. 50 ansatte inkl. pædagoger, pædagogmedhjælpere, leder, daglig leder, køkkenpersonale samt, i perioder, studerende fra både pædagogisk assistentuddannelsen og pædagoguddannelsen.

Læs mere i vores velkomstfolder