Forældresamarbejde

I Børnehuset Baunevangen arbejder vi på at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem hjem og institution for børnene. Vi vægter helt naturligt det daglige og tætte samarbejde med jer som forældre. Det vil I opleve på følgende måder:

  • Vi tager os tid til de daglige snakke i afleverings- og hentesituationer.
  • Vi holder møder om det enkelte barns trivsel og udvikling i det nødvendige omfang. Det kan både være jer som forældre eller os som personale, der tager initiativ til sådan et møde.
  • Vi prioriterer de årlige traditioner hvor personale og forældre har mulighed for at tale nærmere sammen.
  • Vi holder et årligt forældremøde. Mødet ligger i foråret, har valg til forældrebestyrelsen og er opdelt i stuemøder eller afdelingsmøder. 
  • Vi bruger vores forældreintranet Aula til at sende al skriftlig information til forældrene. På Aula kan I finde nyhedsbreve, invitationer og billeder. På den måde kan I som forældre være opdaterede på, hvad der sker i Børnehuset Baunevangen.

 

NYHEDSBREV NOVEMBER 2022